House+
Projekty

Zjazdyi parkingi

Obsługa komunikacyjna nieruchomości

Zjazdy

Planując budowę domu należy pamiętać o zapewnieniu prawidłowej obsługi komunikacyjnej nieruchomości na czas jej budowy. W tym celu, jeśli jeszcze nie mamy wyznaczonego przez Zarządcę drogi zjazdu do naszej nieruchomości, musimy postarać się o niego sami.

W House + zapewniamy Państwu:

  • przygotowanie materiałów do wniosku oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy zjazdu
  • przygotowanie projektu zjazdu oraz uzgodnienie dokumentacji z Zarządcą drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej bądź gminnej,
  • opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu,
  • pomoc w przygotowaniu wniosku o zajęcie pasa drogowego.
Zjazdy i parkingi
Parkingi

W House + projektujemy i przeprowadzamy całą procedurę administracyjną dotyczącą budowy parkingów oraz zatok postojowych przy obiektach handlowych, drogach publicznych, wewnętrznych, terenach spółdzielni mieszkaniowych czy posesjach prywatnych.

Stosowane przez nas rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz są trwałe i estetyczne, przez co idealnie wpasowują się w otaczające zagospodarowanie każdego terenu.

 

Aby uzyskać ofertę zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza.