House+
Projekty

Adaptacjeprojektów

Adaptacja projektu gotowego

Kolejnym etapem po zakupie projektu gotowego jest przystosowanie go do warunków miejscowych, klimatycznych, gruntowych oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Jest to niezbędny wymóg, aby móc otrzymać pozwolenie na budowę. Oznacza to, że każdy dostępny na polskim rynku projekt typowy wymaga jej przeprowadzenia.

Adaptacje projektów
Oferta

W House + wykonujemy przede wszystkim adaptacje projektów typowych autorstwa HouseCollection. Kupując projekt w HouseCollection mogą Państwo od razu zwrócić się do nas o przystosowanie zakupionego projektu do panujących warunków miejscowych na Państwa działce. Pozwoli to zaoszczędzić Państwu czas na poszukiwanie odpowiedniego biura projektowego oraz pieniądze. Oddamy w Państwa ręce projekt gotowy do złożenia w urzędzie oraz będziemy towarzyszyć przez cały proces uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Ponadto w House + wykonujemy adaptacje projektów typowych innych biur obecnych na polskim rynku ,a także posiadamy w swojej ofercie projekty indywidualne. Kierując się pełną satysfakcją klienta oraz wykonaniem projektów wg najwyższych standardów, przy zachowaniu racjonalnej ceny, przygotowaliśmy dla Państwa do wyboru 3 PAKIETY.

Kto może wykonać adaptację?

Adaptację projektu typowego może wykonać wyłącznie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiadający aktualne zaświadczenie przynależności do odpowiednich izb zawodowych.

Podstawowe obowiązki projektanta adaptującego
 •  dostosowanie projektu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub do wymagań decyzji o warunkach zabudowy;
 •  wykonanie projektu zagospodarowania działki na aktualnej, sporządzonej przez geodetę mapie do celów projektowych
 •  dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych
 •  sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie konstrukcji budynku do odpowiedniej strefy klimatycznej;
 • dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnień z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 •  naniesienie na oryginał projektu typowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu,
 •  przygotowanie informacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
 •  dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
 •  przejęcie obowiązków projektanta głównego oraz dołączenie  uprawnień poszczególnych projektantów i ich aktualnych zaświadczeń o wpisie do izb zawodowych;
Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji
 • wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej,
 • mapa do celów projektowych w skali 1:500,
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
 • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji,
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej,
 • badania geologiczne gruntu.
Ile kosztuje adaptacja?

W zależności od wybranego PAKIETU oraz ilości dokonanych w projekcie typowym zmian, ceny kształtują się od 3500zł.

Jak długo trwa wykonanie adaptacji?

W zależności od wybranego PAKIETU , ilości dokonanych w projekcie typowym zmian, specyfiki projektu typowego oraz od uwarunkowań lokalnych terenu adaptacja projektu może trwać od 2 tygodni do ok. 1,5 miesiąca. Czas trwania ustalany jest indywidualnie po ustaleniach z Inwestorem. Dodatkowo całą procedurę wydłużyć może proces uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień.

 

Pakiet Basic
Pakiet Basic Adaptacja projektów typowych autorstwa House Collection
3 500 zł

Wykonanie adaptacji obejmuje:

 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla działki wybranej przez Inwestora wraz z częścią opisową i zestawieniem dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę
 • dostosowanie projektu do obowiązujących warunków zabudowy zagospodarowania przestrzennego
 • określenie warunków posadowienia budynku i jego kategorię,
 • na podstawie obowiązkowych badań geotechnicznych gruntu dostarczonych przez Inwestora pomoc w wypełnianiu wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (wypis i wyrys, mapa do celów projektowych, warunki techniczne gestorów sieci, warunki zabudowy/MPZP itp.)
Pakiet Premium
Pakiet Premium Adaptacja ze zmianami w projekcie typowym - dotyczy każdego projektu House Collection oraz każdego projektu dostępnego na rynku
Cena indywidualna

Wykonanie adaptacji obejmuje:

 • Wykonanie adaptacji, oprócz zakresu ujętego w pakiecie BASIC obejmuje wykonanie pełnego zakres zmian w projektach poszczególnych branż pod indywidualne wymagania Inwestora
Pakiet De Lux
Pakiet De Lux Projekt indywidualny dostosowany do Twoich potrzeb
Cena indywidualna

W pakiecie De Lux otrzymacie Państwo:

 • wykonanie indywidualnego projektu dostosowanego do Waszych potrzeb
 • wykonanie niezbędnej liczby koncepcji architektonicznych aż do uzyskania pełnej satysfakcji
 • wykonanie wizualizacji 3d
 • wykonanie wielobranżowego projektu budowanego
 • zapewnienie pełnej obsługi formalno – prawnej wraz z reprezentowaniem Inwestora w Urzędzie jako pełnomocnik
 • zamówienie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę ( wypis i wyrys, mapa do celów projektowych, warunki techniczne gestorów sieci, warunki zabudowy/MPZP itp.)